Dlaczego mindfulness?

Ponieważ w dzisiejszych czasach żyjemy w pośpiechu i pod presją osiągania konkretnych rezultatów, coraz rzadziej jesteśmy zrelaksowani, spokojni i szczęśliwi. W pracy czy w domu jesteśmy bezustannie zajęci, doskwiera nam brak czasu i często cierpimy z powodu stresu. Tempo życia sprawia, że żyjemy w oderwaniu od tego co dzieje się TERAZ, pochlania nas analiza i ocena tego co się wydarzyło i planowanie przyszłości. Równocześnie najnowsze badania nad mózgiem pokazują, że gdy odłączamy się od chwili bieżącej i swojego centrum, narasta w nas cierpienie. Z badań wiemy też, że koncentracja uwagi na tym, co dzieje się w bieżącej chwili i zawieszenie wartościowania naszych doświadczeń, uruchamia naturalne mechanizmy dostrojenia i samoregulacji organizmu, co wyraźnie polepsza samopoczucie.

Różnorodne badania pokazują, że nawet 10 minut praktyki mindfulness dziennie ma pozytywny wpływ na zdrowie i nastrój. Praktyka mindfulness pozwala zmniejszyć stres i niepokój, poprawia koncentrację i uwagę, wzmacnia dobre samopoczucie, aktywizuje pracę mózgu, uczy lepiej radzić sobie z chronicznym bólem, zapobiega depresji, sprawia że jesteśmy w lepszym kontakcie, poprawiają się nasze relacje i mniej chorujemy.

 

Każda osoba praktykująca mindfulness może odczuć korzyści praktyki.

Czym jest mindfulness?

Mindfulness  to świadome skupienie uwagi na doświadczeniu bieżącej chwili z otwartością i bez oceniania tego doświadczenia. Na mindfulness składają się dwa równoważne komponenty. Jest to skupianie uwagi na bieżącym doświadczeniu tj. na pojawiających się myślach, uczuciach i sygnałach płynących z ciała oraz wewnętrzna postawa wobec tego doświadczenia chrakteryzująca się ciekawością, otwartością i akceptacją.

Mindfulness dostarcza nam konkretne techniki powracania do bieżącej chwili. Dzięki nim możemy wydostać się z niekorzystnych schematów, przerwać ruminację świadomie przesuwając uwagę za zasłonę nawykowych myśli i odzyskać bieżący moment. Badania naukowe ostatnich lat pokazują, że praktyka mindfulness może być niezwykle pomocna w poprawie jakości życia.

 

Określenie mindfulness  wywodzi się z praktyki medytacyjnej Wschodu i jest tłumaczeniem terminu palijskiego sati. Mindfulness stał się popularny na Zachodzie w końcu lat siedemdziesiątych za sprawą badań nad stresem prowadzonych przez prof. Jon Kabat-Zinna  w University of Massachusetts Medical School. Efektem badań było stworzenie 8 tygodinowego programu redukcji stresu, znanego dziś na całym świecie pod nazwą Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Więcej informacji znajdziesz poniżej pod hasłem Program MBSR
Od roku 1979 liczne badania kliniczne udokumentowały, że praktyka mindfulness, a w szczególności program MBSR przynosi pozytywne efekty dla zdrowia fizycznego i psychicznego mimo tego, że nie leczy schorzeń.

Dla kogo jest mindfulness?

Mindfulness i program MBSR zyskały przez 30 lat szerokie zainteresowanie w różnych kręgach. Magazyn TIME w lutym 2014 roku  w artykule tytułowym opisywał rosnącą popularność mindfulness. Podejście zyskało zainteresowanie osób prywatnych, medycyny, edukacji a także biznesu. Wśród firm, które wprowadziły trening mindfulness są tak znane jak: Apple, Carlsberg, Deutsche Bank, eBay,, Google, Procter & Gamble, Starbucks, Yahoo czy US Marines. Badania uniwersytetu w Cambridge nad mindfulness w organizacjach potwierdziły zarówno znaczną poprawę w obszarach  wyników pracy, koncentracji uwagi, równowagi emocjonalnej jak i  zaangażowania w organizację i równowagę emocjonalną pracowników. Niektóre korporacje zaczynają udostępniać pracownikom pomieszczenia do medytacji. Coraz więcej firm stosuje trening mindfulness uznając, że wzmacnia kulturę empatii i poczucie sensu w środowisku pracy.  W USA kongresmen Partii Demokratycznej Tim Ryan pomógł zorganizować regularną grupę medytacyjną w siedzibie kongresu USA w Waszyngtonie.

Rośnie także  liczba szkół na całym świecie, gdzie nauczyciele i uczniowie codziennie poświęcają kilka minut na ćwiczenie mindfulness. Programy wykorzystujące mindfulness prowadzone są w więzieniach, dla wyczynowych sportowców, dla ludzi chorych na raka czy dla seniorów.

Znane jest ponad 2000 różnych badań, które wykazują, że trening mindfulness przynosi pozytywne efekty w obszarze zdrowia i przeciwdziałaniu wypaleniu. Także w psychologii klinicznej powstało kilka sposobów stosowania mindfulness w terapii, najszerzej stosowany jest program zapobiegania nawrotom depresji (MBCT).

Na stronie www.mindfulexperience.org znajdziesz raporty z badań nad mindfulness.

Program MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)

MBSR stworzony przez profesora Jon Kabat-Zinna był pierwotnie skierowany do osób cierpiących z powodu bólu. Badania potwierdziły jego skuteczność w pracy z osobami podlegającymi różnym formom stresu.

Program MBSR jest przydatny, gdy mamy poczucie rozregulowania lub chorujemy. MBSR daje efekty, gdy czujemy się  przytłoczeni, zmęczeni obowiązkami, gdy powstają problemy psychosomatyczne, lęki, stany depresyjne, problemy z odżywianiem, koncentracją czy snem. Praktyka mindfulness ma także działanie prewencyjne, wzmacnia odporność na stres i ciosy, jakie niesie życie. Program jest przydatny dla osób:  

  • cierpiących w związku z chorobą, stratą bliskiej osoby, sytuacją w pracy, w relacji miłosnej lub w rodzinie
  • odczuwających chroniczne bóle
  • szukających uzupełnienia i wsparcia w trakcie psychoterapii lub terapii lekami
  • chcących żyć bardziej świadomie i poszukających metody pogłębienia kontaktu ze sobą, wzmocnienia umiejętności samoobserwacji i kierowania swoim życiem

Podczas 8 tygodni trwania programu uczestnicy spotykają się raz w tygodniu na sesję grupową i codziennie ćwiczą różne techniki MBSR w domu. Wykonują ćwiczenia rozluźniające oraz uważnej obserwacji, świadomości ciała, ćwiczenia uważnego ruchu i różnego rodzaju medytacje. Wszystkie techniki mają na celu ćwiczenie utrzymywania “chwila po chwili nie osądzającej świadomości” (J. Kabat-Zinn). Choć metody pracy stosowane w programie mają swoje korzenie w technikach duchowych, to program MBSR jest w zupełności świecki, nie wymaga wstępnego przygotowania i jest łatwo dostępny dla każdego chętnego do podjęcia ćwiczeń. Dla jakości zajęć niezmiernie istotne jest, aby program prowadzony był przez certyfikowanych nauczycieli MBSR.

Sprawdź najbliższe szkolenia na stronie Aktualności

Przeczytaj wybrane opisy badań nad mindfulness i MBSR.